Uudised ja teated

Vallavara ootab pakkumisi veelauakeskuse biopuhasti eesvoolu kraavi puhastus- ja ehitustöödeks

Põltsamaa Vallavara OÜ kutsub huvitatuid esitama pakkumust Kamari veelaukeskuse biopuhasti eesvoolu kraavi puhastus- ja ehitustöödeks (töömaapiir kuni biopuhastini – kraavist muuhulgas kännud juurida, ladestada Kuningamäele Tellija poolt ettenäidatud asukohta) koos sadevee ärajuhtimisega parklaalalt. Parkla sadevee osas on vajalik paigaldada sadeveekaev (kuhugi X-märgitud asukohta) ja suunata sadevesi samasse biopuhasti eesvoolu kraavi.
 
  
 
Olemas teostusjoonised ja kraavi tööprojekt. Lisatud asfaltplatsi asendiplaan + esmane teeprojekt.
 
Palume hinnapakkumine saata e-postile kristi@poltsamaa.ee hiljemalt 1. juuniks 2020.
 
Tööde teostamisperiood 1 nädal alates lepingu sõlmimisest/eduka pakkuja valimisest.
 
VAATA LISAKS