Uudised ja teated

Vallavalitsus tutvustas haridusvõrgu ümberkorraldamise võimalikke alternatiive

Põltsamaa vallavalitsus tutvustas 29. juunil toimunud haridusteemalisel arutelul nelja võimalikku alternatiivi Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks. 
 
„Rahvastikumuutusi silmas pidades seisab Põltsamaa vald silmitsi raskete valikutega," ütles koosolekut juhatanud OÜ Cumulus Consulting konsultant Mihkel Laan. „Jätkates senise koolivõrguga tuleb tõsiselt mõelda sellele, milliseid teisi valla teenuseid tuleb koondada või vähendada. Alternatiiviks on koolivõrgu ümberkorraldamine, mis tähendab väikeste koolide sulgemist."
 
Seniste rahvastikutrendide jätkumisel elab Põltsamaa vallas 2030. aastaks veidi üle 8000 elaniku ja 2040. aastaks 6500 elanikku. Lasteaiaealiste laste arv väheneb järgmise 10 aastaga ca neljandiku võrra ja põhikooliealiste laste arv hakkab kiiresti vähenema 10 aasta pärast.
 
Koosolekul osalenud koolide, hoolekogude ja õpilasesinduste esindajad hindasid vallavalitsuse poolt välja pakutud nelja võimalikku koolivõrgumudelit, tuues välja nende plussid ja miinused. 
 
Radikaalseim reformikava näeb ette Esku-Kamari, Adavere, Lustivere, Pisisaare ja Aidu koolide sulgemist: vallas jätkaksid Puurmani lasteaed ja mõisakool, mis viiakse ühise juhtimise alla, ja Põltsamaa Ühisgümnaasium. Põltsamaa piirkonna lasteaiad koondataks ühise juhtimise alla.
 
Mõnevõrra pehmem alternatiiv näeb ette Esku-Kamari, Pisisaare ja Aidu kooli sulgemise. Lustivere ja Adavere koolide puhul jätkaks üks 9-klassilisena, teine 6-klassilisena. Põltsamaa piirkonna lasteaiad koondataks ühise juhtimise alla. Puurmani kooli ja lasteaia juhtimine ühendatakse.
 
Kolmas alternatiiv näeb ette Esku-Kamari ja Pisisaare kooli sulgemise. Ülejäänud muudatused on sarnased eelmisele alternatiivile.
 
Laual on ka nn 0-alternatiiv ehk jätkamine paljuski tänasel moel. Ühendatakse vaid Puurmani lasteaia ja kooli juhtimine ning Põltsamaa piirkonna lasteaiad koondatakse ühise juhtimise alla
 
OÜ Cumulus Consulting koondab koosolekul kõlanud arvamused ja esitab augustis vallavalitsusele kaks-kolm põhialternatiivi, mis on aluseks edasistele aruteludele. 
 
Augustis-septembris plaanib vallavalitsus korraldada alternatiivide avaliku väljapaneku ja tutvustada neid õpetajaskonnale, hoolekogudele ja õpilasesindustele. Erinevate osapoolte arvamusi silmas pidades soovib vallavalitsus jõuda ümberkorraldusettepanekuni, mille kohta teeb otsuse detsembris kogunev volikogu. 
 
Praeguste kavade kohaselt korraldatakse Põltsamaa valla kooli- ja lasteaiavõrk ümber 1. septembriks 2021.
 
Vallavalitsus kutsub üles kõiki huvilisi haridusvõrgu ümberkorraldamises kaasa rääkima ja esitama oma ettepanekuid haridusvõrgu ümberkorraldamiseks. Ettepanekute tegemisel palume võimalusel arvestada rahvastikusuundumustega vallas ja vaadata pigem ajas 10+ aastat ettepoole. Ettepanekuid ootame juulikuu jooksul aadressile info@poltsamaa.ee