Uudised ja teated

Vallavalitsus tunnustab Põltsamaa valla tegusaid noori

Põltsamaa vald tunnustab tegusaid noori, kes on teinud vabatahtlikku tööd, olnud eeskujuks teistele noortele ja panustanud Põltsamaa valla  ja kogukonna arengusse. Suur tänu märkajatele ja kandidaatide esitajatele! Parimate õpilaste ja tegusate noorte tunnustamine toimub 14. juunil.
 
Samuel Axel Maikalu
Samueli Axelit iseloomustab suur tahe, uudishimu ja töökus, suhtlemisoskus ning selge nägemus eesmärgist, kuhu ta jõuda tahab.  Samuel on silmapaistev oma hea suhtlemis- ja väljendusoskusega. Ta on noor, kellele meeldib diskuteerida erinevate valdkondade üle, kes kuulab Sind tähelepanelikult ja räägib kaasa. Samuel on vabatahtlikuna löönud kaasa Põltsamaa valla kultuurielus – aidanud ette valmistada sündmusi, nendes kaasa löönud neid juhtides ja osaledes huvitegevuses. Ta on näidelnud noorte näiteringis ja kaasa teinud suvelavastustes. Sel aastal juhtis ta Põltsamaa Kultuurikeskuse 60. juubeliks valminud telesaadet „Teie meie loos!" ning ta on Põltsamaa Raadio projekti liige.
 
Katrin Kiens
Katrin on väga sõbralik, empaatiavõimeline noor neiu, kellel on väärtushinnangud paigas. Ta oskab märgata ja on alati abivalmis. Ta osaleb aktiivselt kooli ürituste korraldamises ning huvitegevuses – näidendites ja tantsurühmas. Katrin on olnud Põltsamaa ÜG õpilasesinduses põhikoolist alates ning viimased kaks aastat selle president. Katrinil on suur panus projekti "Vabaõhu õppe- ja puhkeala Põltsamaa ÜG-s" elluviimisel õpilaste esindajana. Ta pälvis tunnustuse "PÜG tunnustab 2020", õppeaasta aasta tegu.
 
Martin Nool
Martin on uljas noormees, kes tegeleb breiktantsuga. Mitu aastat on ta juhendanud noori ja käinud nendega esinemas. Martin töötab lasteaias „Tõruke" robootikaringi juhendajana ja teeb lastele vahvaid liikumistegevusi. Ta on ka tugiisikuks erivajadusega lapsele. Martin aitab oma kolleege arvutialaselt ning jäädvustab lasteaia sündmusi.
 
Taniel Eensalu
Taniel on asjalik ja toimekas noor. Ta kandis terve talv hoolt Põltsamaa Kuningamäe terviseraja heade suusaradade korrasoleku eest ning aitas kaasa mäesuusanõlva rajamisele. Taniel näitab eeskuju sportliku eluviisiga, aitab korraldada sündmusi ning on aidanud oma tegevusega Põltsamaa elanike liikumisaktiivsust edendada.    
 
Hanna-Brita Kaasik
Hanna-Brita on abivalmis ja rõõmsameelne noor.  Ta näitab eeskuju sportliku eluviisiga ja on saavutanud häid tulemusi suusatamises. Hanna-Brita korraldas Kuningamäel suusaõppetunde lastele ja täiskasvanutele. Ta on aidanud oma tegevusega Põltsamaa elanike liikumisaktiivsust edendada. 
 
Elisa Emilia Kukk , Eva-Lotta Sikka, Hannes Suurväli, Karl Miller, Liset Lillemets, Katrin Kiens
Noored algatasid ja viisid läbi turvalisuse kampaaniad: "Helkur, sinu kõige odavam elukindlustus" ja "Minu ratas on korras", mille käigus suunati nii õpilaste, lapsevanemate kui ka õpetajate tähelepanu turvalisele liiklemisele pimedal ajal.  Noored leidsid projekti toetuseks häid ja oma ala tundvaid koostööpartnereid. Noored olid abis Põltsamaa valla helkuripuu ülesseadmisel. Projektide tulemusena paranes noorte teadlikkus liiklusturvalisusest ja turvavahendeid hakati rohkem kasutama.
 
Marta Ange, Maia Utt, Ken Kasemaa, Mairon Kasemaa
Aktiivsed Adavere noored, kes on abivalmid ürituste korraldamisel. Vaatamata keerulisele ajale läbisid noored giidide algkursuse ning rakendasid oma teadmisi vabatahtlikena külastusmängul Unustatud mõisad Adavere mõisa giidituuride läbiviimisel.