Uudised ja teated

Analüüs soovitab Põltsamaa hooldekodu rajamist Sõpruse pargi juurde

Vallavalitsuse poolt tellitud Põltsamaa hooldekodu parima asukohavaliku analüüs soovitab teenuskeskuse rajada Sõpruse pargi juurde asuvatele kinnistutele.
 
SA Põltsamaa Tervis sai suvel riigilt miljon eurot kahe hooldekodu teenusüksuse rajamiseks Põltsamaale. „Uue hooldekodu rajamise vajadus tuli päevakorda, kuna tänane Põltsamaa vallale kuuluv Lustivere hooldekodu hoone, Lustivere mõis, ei vasta terviseameti nõuetele ning vajab seal teenuse jätkamiseks väga suuri investeeringuid," ütles vallavalitsuse arengu- ja planeerimiskonna juhataja Kristi Klaos.
 
Riigi toel on plaanis Põltsamaale rajada kaks 30-kohalist liginullenergiahoonet. Tööde hinnanguline maksumus on 2,35 miljonit eurot, millest toetus on 1 040 000 eurot ja omaosalus 1 310 000 eurot. Omaosalus on plaanis katta SA Põltsamaa Tervis laenuvahenditest.
 
Selleks, et leida tulevasele hooldekodule sobivaim koht, tellis vallavalitsus asukohavaliku analüüsi. Analüüsi teostanud Alkranel OÜ andis hinnangu neljale võimalikule krundile: Sõpruse pargi vahetus läheduses asuvatele Tiigi ja Kuuse 19 idaosa maaüksustele, Pikk tn 57 maaüksusele ning Lossi ja Gaasi tn nurgal paiknevale, riigile kuuluvale maaüksusele.
 
Analüüsist ilmnes, et uue hooldekodu jaoks on sobivaimad Tiigi ja Kuuse 19 idaosa üksused.
Tiigi maaüksus asub Jõgeva mnt ja Paju tänava nurgal. Tegemist on hetkel heinamaana ja loodusliku rohumaana kasutusel oleva vaba maa-alaga, mis on lõunapoolsest ja kirdepoolsest servast piiritletud kõrghaljastusega. Hooldekodu hooned jääksid linna sisse sõites näha ja rikastaksid linnaruumi. 
 
Kuuse tn 19 idaosa maaüksus asub Tiigi üksuse kõrval, teisel pool Marja ja Ringtee tänavat ühendusteed. Üldplaneeringu kohaselt on tegu parkide ja haljasalade maaga.
 
Põltsamaa Vallavalitsus plaanib hooldekodu rajamiseks algatada detailplaneeringud mõlemale maaüksusele, mille käigus selgub täpsem asukohavalik.
 
Uued teenusüksused valmivad hiljemalt 31. augustiks 2022.