Uudised ja teated

« Tagasi

Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule, kelle tööülesandeks on 9-aastase poisslapse individuaalne juhendamine ja toetamine õppe- ja vahetundides. 
 
Tugiisiku ülesanded on: 
  • olla lapse kõrval ja abistada teda erinevates tegevustes, paralleelselt rühmas või klassis läbiviidavate tegevustega, lähtudes lapse võimetest;
  • vajadusel saata last erinevate spetsialistide juures (logopeed, psühholoog), järgida spetsialistide soovitusi ja rakendada neid lapse koolikeskkonnas viibimise ajal; 
  • kui laps on õppeülesannete täitmisel teistest aeglasem või vajab ülesannete juures põhjalikumat selgitamist, siis teeb seda tugiisik;
  • kui laps ei saa mõnes tunnis või tegevuses osaleda oma erivajaduse tõttu, otsib tugiisik talle selleks ajaks muud tegevust;
  • koostöös pere ja kooliga seatakse eesmärgid lapse toetamiseks.
Tugiisiku töö on tasustatud tunnitöö alusel. Tööaeg on esmaspäevast reedeni vastavalt lapse koolipäeva pikkusele (algab 8.30 ning kestab 12.00 kuni 15.30). 
 
Sõlmime tähtajalise käsunduslepingu. Tööleasumise aeg esimesel võimalusel.
 
Lisainfo: lastekaitsespetsialist Jane Ott, telefon 503 8728