Uudised ja teated

Vallavalitsus otsib Põltsamaa Haldusele juhatajat

 

Põltsamaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi 

PÕLTSAMAA HALDUSE JUHATAJA ametikohale

 

Põltsamaa Haldus on Põltsamaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mille tegevuse eesmärgiks on Põltsamaa valla ameti- ja hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ja vallavara efektiivne ning säästlik kasutamine.

Juhataja ülesandeks on Põltsamaa Halduse tegevuse korraldamine ning asutuse majandus- ja finantstegevuse eest vastutamine.

Tööülesannete täpsem kirjeldus on Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhendis (Põltsamaa Halduse juhataja ametijuhend).

Ametikoha asukoht: Põltsamaa valla haldusterritoorium

Ametikoha koormus ja tähtaeg: täiskoormus, tähtajatu

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt 2-aastane juhtimisalane töökogemus;
 • dokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • heal tasemel arvuti kasutamise oskus;
 • hea analüüsi- ja planeerimisvõime ning tehniline taip;
 • algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, hea pingetaluvus;
 • suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ning empaatiavõime;
 • B-kategooria juhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 • insener-tehniline haridus;
 • varasem riigihangete läbiviimise kogemus;
 • varasem töökogemus avalikus sektoris;

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1800 eurot kuus (bruto), katseajal kuni 10% põhipalgast madalam;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • huvitavat, mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
 • paindlikku tööaega.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 24. mail 2020 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Põltsamaa Halduse juhataja konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909.