Uudised ja teated

Valla kriisikomisjon piirab hooldekodude külastusi ja huvitegevust

Takistamaks koroonaviiruse levikut soovitab Põltsamaa valla kriisikomisjon piirata külastajate juurdepääsu hooldekodudele ning peatada huvitegevuse vallas. 
 
Hooldekodudega seoses tegi kriisikomisjon järgmised otsused:
  1. Soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja Põltsamaa Erihooldekodus ajavahemikul 29.01.2021-13.02.2021. 
  2. Peatada külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik) siseruumidesse ajavahemikul 29.01.2021-13.02.2021. 
  3. Väliterritooriumil on külastamine lubatud, kui külastajad kannavad kaitsemaski ja on veendunud, et neil ei esine haigusnähtusid.
Kriisikomisjon arutas ka huvitegevuse ajutist peatamist, et saaksid jätkuda ohutult erinevate asutuste muud tegevused (näiteks koolides õppetegevused jms) ning oleks tagatud asutuste töötajate ohutus. Komisjon otsustas:
 
  1. Peatada Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides huvitegevus ajavahemikuks 29.01.2021-13.02.2021.
  2. Erandjuhtudel on huvitegevuse läbiviimine lubatud, kui selleks saadakse vallavanema nõusolek.
  3. Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjonil vaadata kehtestatud piirang üle kahe nädala pärast, kuid mitte hiljem kui 12.02.2021.