Uudised ja teated

Uue kodulehekülje info

Ühinenud Põltsamaa vallal on olemas uus kodulehekülg poltsamaavald.kovtp.ee. Lehe uue sisu ja õigusaktide loomisega tegeletakse pidevalt ning leht täieneb jooksvalt.

Põltsamaa Linnavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus ja Puurmani Vallavalitsus ametiasutusena jätkavad oma ülesannete täitmist senistes asukohtades kuni 31.12.2017.

Üleminekuperioodil jäävad senised omavalitsuste veebilehed alles. Info muutub ja koondub jooksvalt.

Ühinenud omavalitsuste koduleheküljed:

Põltsamaa linn

Põltsamaa vald

Pajusi vald

Puurmani vald