Uudised ja teated

Ülevaade vallavolikogu 7. juuni istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 46., erakorraline istung toimus esmaspäeval, 7. juunil Põltsamaa Kultuurikeskuses
 
Erakorralise volikogu istungi kokkukutsumist soovisid volikogu liikmed Liia Lust, Lembit Paal, Reet Alev, Evi Rohtla, Sigrid Maansoo, Toivo Peets ja Indrek Eensalu. Enne istungi algust teatasid Valimisliiduga Ühine Põltsamaa liitunud volikogu liikmed, et ei saa istungil osaleda. Istungil osales 5 volikogu liiget, puudus 18.
 
Istungi päevakorras oli 2 punkti.
1. Umbusalduse avaldamine Põltsamaa Vallavolikogu esimehele Margus Möldrile ei leidnud toetust. Umbusalduse avaldamiseks oli vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk 12 häält.
2. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.
 
Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.