Uudised ja teated

Ülevaade vallavalitsuse 15. juuni istungist

  • Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liige Egle Oja andis informatsiooni riigihangete „Kamari veekeskuse kaablipargi rajamise I etapp: kahemastiline kaabli süsteem"  ja „Põltsamaa veelauapargi mänguväljaku rajamine" kohta.
  •  Anti nõusolek  kinnisasjaga piirneva maaüksuse erastamiseks (Tehnika 42b/1, Tehnika 42c/1, Tehnika 42d/1).
  • Seati Põltsamaa linnas Lossi tn 3a, Lossi tänav L3, Viljandi maantee ja Jõeääre kinnisasjale sundvaldus Enefit Connect OÜ ja Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on side maakaabelliini ja sidekappide ning elektrimaakaabelliini ja jaotus- ja liitumiskilpide rajamine, mis on osaks tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojektist.
  • Seati Põltsamaa linnas Allika tänav ja Allika tänav L1 kinnisasjale  sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks. Sundvalduse seadmise eesmärk on maakaabelliinide ning jaotus- ja liitumiskilpide rajamine, mis on osaks tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojektist.
  • Eraldati Põltsamaa valla 2021. aasta reservfondist 21000 eurot  Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Lille tn õppehoonete ja õpilaselamu kaugküttesõlme rekonstrueerimiseks ja välisuste elektriliste lukkude ja kaardilugerite paigaldamiseks.
  • Kinnitati riigihanke „Põltsamaa linna tänavate aastaringne hooldus aastatel 2021-2026" tulemused. Pakkumuse esitas viis ettevõtet. Edukaks tunnistati Fortikus Eesti OÜ (kaaspakkuja GT4U EESTI OÜ) pakkumus summas 699000 eurot.
  • Vaadati läbi vallavolikogu õigusaktide eelnõud.

Üksikasjalikumalt saab vallavalitsuse korraldustega tutvuda homsest Põltsamaa vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris.