Uudised ja teated

Tutvu Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsiga!

Konsultatsiooniettevõte CIVITTA andis Põltsamaa vallavalitsusele üle valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi.
 
Endise Puurmani valla Altnurga, Jüriküla, Kirikuvalla, Kursi, Laasme, Pikknurme, Tammiku ja Tõrve külade ning Puurmani aleviku elanikud tegid 21.01.2021 kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõike 1 alusel ettepaneku algatada menetlus vallavolikogu otsuse vastuvõtmiseks valla halduspiiride muutmiseks ning nimetatud külade ja aleviku üleandmiseks Põltsamaa valla koosseisust Tartu valla koosseisu Tartumaal.
 
Võimalike piiride muutmise mõjude hindamiseks tellis vallavolikogu analüüsi, mis hindab halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslikku mõju.
 
 
Analüüsi koostajad tutvustavad analüüsi 1. juulil Põltsamaa vallavolikogus ja Puurmanis. Puurmanis toimuva esitluse täpse aja anname teada  esimesel võimalusel.