Uudised ja teated

Transpordiametil valmis Adavere ja Põltsamaa möödasõidu projekteerimistingimuste eelnõu

Transpordiamet teatab projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamisest riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa (E263) km 108,1-128,1 Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehitusprojekti koostamiseks ehitusseadustiku § 99 lõigete 1 ja 2 alusel. 
 
Projekti eesmärgid:
  • Riigitee 2 (E263) Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa ümberehitus 2+2 ristlõikega maanteeks lõigul km 108,1-128,1 vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0". 
  • Teedevõrgu asukoha täpsustamine ja teemaa vajaduse määramine projekteeritaval lõigul. 
  • Liikuvusvajaduste väljaselgitamine ja hindamine ning liikuvuse tagamine projekteeritaval lõigul erinevatele transpordiliikidele (sh jalakäijad ja jalgratturid, ühistransport, sõidukid ja transport, transiitliiklus, põllumajandus jms).
  • Keskkonnamõju hindamine. 
Projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda alltoodud lingil ja esitada arvamus või ettepanekud hiljemalt 05.09.2021 e-posti aadressil info@transpordiamet.ee.
 
VAATA LISAKS!
 
02. septembril  algusega kell 18.00 toimub Põltsamaa Kultuurikeskuses (J. Kuperjanovi 1, Põltsamaa 48105) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams projekti tutvustav arutelu, kus tutvustatakse projekteerimistingimuste lisas olevat eskiislahendust ja soovi korral on võimalik küsida täpsustavaid küsimusi. 
 
Seoses COVID 19 levikuga ning arvestades kehtivate piirangutega  siseruumides toimuvatele avalikele üritustele ja kogunemistele, palume Põltsamaa Kultuurikeskuses toimuvale avalikule arutelule eelregistreerida e-posti aadressil anni.luht@transpordiamet.ee. Palume arvestada, et kohapeal toimuvale arutelule on oodatud üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. COVID tõendid palume kaasa võtta. Kohapeal testimise võimalust ei ole. Ohutuse tagamiseks palume võimalusel ühineda aruteluga veebi vahendusel! 
 
Lisaküsimuste korral pöörduda Transpordiameti projekteerimise osakonna projektijuhi Anni Luht poole (tel +372 509 0807, e-post anni.luht@transpordiamet.ee).