Uudised ja teated

Tallinna mnt 1 planeeritud päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste avalikustamine

Põltsamaa Vallavalitsus avalikustab Põltsamaa linnas Tallinna mnt 1 katastriüksusele planeeritud päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise eelnõu.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda vallamajas ja valla veebilehel.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu kohta saab avalikustamise ajal esitada Põltsamaa Vallavalitsusele posti teel (Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa) või e-posti aadressile info@poltsamaa.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 30.06.2021 kell 15:00.

Vajadusel annab eelnõu kohta täpsemat informatsiooni majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi (tel 5308 1082, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee).

 

Vaata lisaks!