Uudised ja teated

Puurmanis toimub täna valla arengukava ja üldplaneeringu arutelu

Täna, 15. oktoobril kell 17.15 algab Puurmani teenuskeskuses avalik arutelu, kus tutvustatakse Põltsamaa valla arengukava 2040 lisa 1 (eelarvestrateegia) muutmise eelnõud. Juttu tuleb valla lähiaastate investeeringutest ja eelarve väljavaadetest. Samuti on hea võimalus küsida muudel muret tegevatel teemadel.
 
Arengukava arutelule järgneb valla üldplaneeringu arutelu, kus tutvustatakse planeeringu eskiislahenduse väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta. Samuti põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.