Uudised ja teated

Puurmani Lasteaia Siilipesa arengukava 2021-2025 projekti avalikustamine

 

Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/408072020035) § 11 lõikele 1 koostab iga Põltsamaa valla lasteaed järjepideva arengu tagamiseks lasteaia arengukava vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Arengukava töötab lasteaed välja koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ning esitab selle vallavalitsusele. Eelnimetatud määruse § 11 lõige 4 sätestab, et lasteaed peab arengukava projekti avalikustama vähemalt kaheks nädalaks valla ja lasteaia veebilehel. Igal isikul on võimalik avalikustamise ajal esitada kirjalikke ettepanekuid arengukava projekti kohta.

Puurmani Lasteaed Siilipesa avalikustab arengukava 2021-2025 oma veebilehel lasteaedsiilipesa.ee ja Põltsamaa valla veebilehel poltsamaa.ee 03.-21.08.2020.

PUURMANI LASTEAED SIILIPESA ARENGUKAVA 2021-2025 PROJEKT

Ettepanekuid Puurmani Lasteaia Siilipesa arengukava 2021-2025 projekti kohta saab esitada 21. augustini 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn 9 Põltsamaa), Puurmani Lasteaeda Siilipesa (Tallinna mnt 11 Puurmani) või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee ja imbi.sinimets@lasteaedsiilipesa.ee