Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 43. istung 25.03.2021 kell 16.00

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 43. istung toimub neljapäeval, 25. märtsil 2021 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Puurmani Mõisakooli põhimäärus (eelnõu nr 1-4.1/2021/96)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

2. Põltsamaa Vallavolikogu 20.12.2018 määruse 67 „Põltsamaa Muusikakooli õppetasud" muutmine (eelnõu nr n1-4.1/2021/110)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 19 .11.2020 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus" muutmine (eelnõu nr 1-4.1/2021/111)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

4. Põltsamaa valla heakorraeeskiri (eelnõu nr 1-4.1/2021/95)

Ettekandja järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, kaasettekandja keskkonna- ja korrakaitsekomisjoni esimees Kalev Pikver

 

5. Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 (eelnõu nr 1-4.1/2021/85)

Põltsamaa valla Puurmani aleviku ja Pikknurme küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2023

Joonis 1 Puurmani ÜVKA skeem

Joonis 2 Pikknurme ÜVKA skeem

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Margus Möldri

 

6. Hajaasustuse programmist tulenevate ülesannete delegeerimine (eelnõu nr 1-4.2/2021/100)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

7. Huvikooli seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine (eelnõu nr 1-4.2/2021/84)

Ettekandja jurist Ene Kivineem, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

8. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/97)

Lisa_Lustivere staadioni asendiplaan

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Margus Möldri

 

9. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (eelnõu nr 1-4.2/2021/101)

Lisa_võõrandatava hoonestusõiguse ala

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Margus Möldri

 

10. Põltsamaa linnas Lille tn 2 koolihoone energiatõhususe meetmesse taotluse esitamine (eelnõu nr 1-4.2/2021/98)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Margus Möldri

 

11. Põltsamaa linnas Veski tn 3 raamatukogu hoone energiatõhususe meetmesse taotluse esitamine (eelnõu 1-4.2/2021/99)

Ettekandja abivallavanem Karro Külanurm, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Margus Möldri

 

12. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 1-4.2/2021/112)

Ettekandaja vallavolikogu esimees Margus Möldri

 

13. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään