Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 36. istung 01.07.2020 Kamaris

 

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 36. istung toimub kolmapäeval, 1. juulil 2020 algusega kell 15.00 Kamari veelauakeskuses WPark.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Põltsamaa Varahalduse OÜ põhikirja muutmine, uue redaktsiooni kinnitamine ja osanike lepingu heakskiitmine

Ettekandja Põltsamaa Varahalduse OÜ juhatuse liige Eda Joosep, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Lisa 1

Lisa 2

2. Põltsamaa Vallavolikogu 18.01.2018 määruse nr 1 „Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Margus Koho

 

3. Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 4 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine, arvestus ja tasumine" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

4. Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 32 „Põltsamaa Lasteaed Tõruke põhimäärus" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 33 „Lasteaed MARI põhimäärus" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

6. Põltsamaa Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 34 „Puurmani Lasteaed Siilipesa põhimäärus" muutmine

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

7. Põltsamaa valla 2020. aasta 1. lisaeelarve vastuvõtmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

Lisa

8. Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord" muutmine

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

9. Põltsamaa Vallavolikogu 22.03.2018 määruse nr 9 „Vallavara valitsemise kord" muutmine

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

10. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Puurmani alevik, Jõe tn 2-2)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 01.06.2020)

 

11. Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Lustivere küla, Rahu tee 11-3)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

(Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks, volikogu liikmetele on eelnõu välja saadetud 01.06.2020)

 

12. Ujulateenuse osutamine Põltsamaal

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

 

13. Lille tänav 2/4 koolihoone energiatõhususega seotud tööde omafinantseeringu tagamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

14. Puurmani lasteaia energiatõhususega seotud tööde omafinantseeringu tagamine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

15. Riigihanke korraldamine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart

 

16. Põltsamaa Vallavolikogu 16.04.2019 otsuse nr 1-3/2019/29 muutmine

Ettekandja arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

17. Põltsamaa Vallavolikogu 12.04.2018 otsuse nr 1-3/2018/27 „Põltsamaa valla haridusasutuste hoolekogudesse esindajate nimetamine" muutmine

Ettekandja hariduskomisjoni esimees Merle Mölder

 

18. Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Ettekandja vallavanem Andres Vään, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Gilmar Krživets

Lisa

19. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

Ettekandja vallavolikogu aseesimees Erkki Keldo

 

20. Vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees

 

21. Vallavalitsuse informatsioon

Ettekandja vallavanem Andres Vään

 

22. Põltsamaa Vallavolikogu esimehe valimine

Ettekandja vallavolikogu aseesimees Erkki Keldo