Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 28.09.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

3. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine

4. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine

5. Riigihanke tulemuste kinnitamine

6. Laste arvu suurendamine lasteaiarühmades

7. Sobitusrühma moodustamine

8. Lasteaedade hoolekogude koosseisu kinnitamine

9. Põltsamaa Vallavalitsuse 11.11.2019 korralduse nr 2-3/2019/526 muutmine

10. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine