Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 24.08.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 29. istung toimub teisipäeval, 24. augustil 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1. Liikmeõigusi teostava isiku nimetamine (eelnõu 364)

Ettekandja vallasekretär Ene Kivineem

 

2. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 365)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

3. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 366)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

4. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (eelnõu 367)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 13.07.2021 korralduse nr 2-3/2021/233 „Riigihanke tulemuse kinnitamine" kehtetuks tunnistamine ja riigihanke „Põltsamaa-Esku jalgratta- ja jalgtee ehitus" (viitenumber 230684) kehtetuks tunnistamine. (eelnõu 368)

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

 

6. Volikogu eelnõudele arvamuse andmine:

- Haldusüksuste piiri muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine Tartu Vallavolikogule

 

7. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused