Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 21.09.2021 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 32. istung toimub teisipäeval, 21.septembril 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1.  Põltsamaa Vallavara OÜ juhatuse liikme Egle Oja informatsioon äriühingu tegevuse kohta perioodil juuni-september 2021.

Ettekandja Egle Oja.

 

2. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu 418)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

3. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist Põltsamaa Vesi OÜ osakapitali ja ülekursi suurendamiseks (eelnõu 419)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

4. Põltsamaa linnas Ringtee tänav kinnisasjale sundvalduse seadmine Adven Eesti AS kasuks (eelnõu 420)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

5. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu 428)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

6. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (katastriüksuse tunnus 57302:002:0291) (eelnõu 421)

Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus

 

7. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine (katastriüksuse tunnus 61604:001:1110) (eelnõu 422)

Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus

 

8. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 423)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

9. Hajaasustuse programmi taotluse tingimuslik rahuldamine (eelnõu 424)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

10. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 425)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

11. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 426)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

12. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 427)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

13. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 429)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

14. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 430)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

15. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 431)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

16. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 432)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

17. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 433)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

18. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused