Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.06.2020 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse 15.06.2020 istungi päevakorra projekt:

1. Katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine

2. Põltsamaa Vallavalitsuse 01.06.2020 korralduse 2-3/2020/153 muutmine

3. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

4. Mitteeluruumi rendile andmine

5. Mitteeluruumi üürile andmine

6. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine

7. Nõude lootusetuks tunnistamine

8. Kohapeal algatatud küsimused