Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsus võtab vastu energiakulude hüvitamise taotlusi

• Taotluste vastuvõtt: 12. juunini 2022
• Toetatav periood: 1. september 2021 kuni 30. aprill 2022 

NB! periood pikenes - toetust saab ka aprillikuu eest.
Loe lisaks: Energiahüvitise maksmist pikendati aprillikuuni

 

Alates jaanuarist 2022 kehtib korraga kaks erinevat toetusmeedet kodutarbijatele:

1) kui sinu elekter on kallim kui 12 s/kWh, siis riik maksab kuni 650 kw/h ulatuses hinnavahe ise automaatselt. 

 

2) elektriarvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga peredele. Selleks tuleb esitada vallavalitsusele vastav taotlus (vaata tingimusi ja taotlusvormi altpoolt). 

 

Taotluste vastuvõtmine

Põltsamaa  Vallavalitsus võtab energiakulude hüvitamise taotlusi vastu alates 17. jaanuarist 2022. Avaldusi võetakse vallamajas ja Puurmani teenuskeskuses vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9-12 ja 13-16.
 
Avalduse esitamiseks vallamajas ja teenuskeskuses tuleb ette registreeruda (Põltsamaal tel 5911 1452, 5193 4166, Puurmanis tel 5334 1408)! Ühe taotluse menetlemisele võib kuluda ca 30 minutit.
 
Kas ja kui palju tema pere toetust võiks saada, saab igaüks kontrollida kalkulaatori abil rahandusministeeriumi koduleheküljel

 

Taotlusvormid

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada elektroonselt e-posti aadressidele info@poltsamaa.ee, karmen.allev@poltsamaa.ee, britha.kondas@poltsamaa.ee, helina.kalev@poltsamaa.ee  

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada täidetud taotlusvorm ja järgmised  dokumentidega:
 
1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul valla- või linnavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
3) tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
4) kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal;
5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta;
6) kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks;
 7) kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.
 
Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:
1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.
 
Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri, gaasi kui kaugkütte peale kokku). 
 
MEELESPEA:
  • vastuvõtul palume taotlejal esitada isikutõendava pildiga dokumendi, elektrooniliselt esitatud taotlus koos lisadokumentidega peab olema digitaalselt allkirjastatud;
  • tõendid ja/või lepingud, et tegemist on isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline  elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
  • taotlusel märkida andmed perekonnaliikmete ja kõikide sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral (vajadusel pereliikmete pangakontode väljavõtted perioodi kohta);
  • energiatarbimist tõendavad dokumendid kuude lõikes energia liigi, koguse ja kulu kohta;
  • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

Lisainfo:

Karmen Allev, sotsiaaltööspetsialist, Puurmani piirkond, tel 5334 1408, e-post karmen.allev@poltsamaa.ee
Britha Kondas, sotsiaaltööspetsialist, tel 5193 4166, e-post  britha.kondas@poltsamaa.ee
Helina Kalev, juhtumikorraldaja, tel 5911 1452, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee
Tiia Juhkam, sotsiaaltöö peaspetsialist, tel 5045075, e-post tiia.juhkam@poltsamaa.ee