Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsus pakub tööd maaspetsialistile

Põltsamaa Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi 

MAASPETSIALISTI ametikoha täitmiseks

 

Maaspetsialisti teenistusülesanneteks on maakorraldustoimingutega seotud küsimuste lahendamine; maareformist tulenevate küsimuste lahendamine; koha-aadresside muutmise, korrastamise ja uute aadresside määramise korraldamine; kohanimede määramise küsimustega tegelemine jms;

Teenistusülesannete täpsem kirjeldus on maaspetsialisti ametijuhendis (Maaspetsialisti ametijuhend).

Ametikoha asukoht: Põltsamaa linn, Põltsamaa vald

Ametikoha koormus: täiskoormus

Teenistustähtaeg: määramata aeg

Ametikohale asumise aeg: niipea kui võimalik

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus (bakalaureus);
 • valdkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine;
 • haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise ja vormistamise oskus;
 • kohusetundlikkus, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus;
 • väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;
 • eesti keele oskus C1-tasemel;
 • arvuti kasutamise oskus väga heal tasemel;
 • kehtiva autojuhiloa olemasolu ja autojuhtimise oskus.

Kasuks tuleb:

 •  varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses ametikoha valdkonnas;
 • kaardirakendusprogrammide käsitlemise oskus;
 • joonestamise oskus;

Omalt poolt pakume:

 • põhipalka 1350 eurot kuus (bruto), katseajal 10% põhipalgast madalam;
 • paindlik tööaeg ja kaugtöö tegemise võimalus;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkus;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd.

Konkursil osalemiseks esitatavad dokumendid:

 • kirjalik kandideerimisavaldus ja kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri, miks soovitakse kandideerida (kuni 2 lk A4 formaadis);
 • elulookirjeldus (CV), sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 31. augustil 2019 e-posti aadressil info@poltsamaa.ee, märkides e-kirja pealkirjaks „Maaspetsialisti konkurss".

Lisainfo: abivallavanem Karro Külanurm, e-post karro.kulanurm@poltsamaa.ee, telefon 505 7909 ja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi, e-post mark.liivamagi@poltsamaa.ee, telefon 5308 1082.