Uudised ja teated

Vallavalitsus kutsub esitama kandidaate kultuuritegijate tunnustamiseks

Põltsamaa valla parimate kultuuritegijate tunnustamiseks kolmes kategoorias:
 
Aasta kultuuritegu
 
Tunnustatakse 1. 07.2019- 30. 06.2020 Põltsamaa vallas toimunud olulisimat kultuurisaavutust. Kandidaadina võib esitada eraisikute, kollektiivide, organisatsioonide või muude rühmituste loomesaavutusi ja kultuuritegusid kõikidest loome- ja kultuurivaldkondadest.
 
Aasta kultuuritoetaja
 
Tunnustatakse Põltsamaa valla kultuuri toetajat, kes on enim aidanud elavdada Põltsamaa valla kultuurielu ajavahemikul 1. 07.2019- 30. 06.2020. Kandidaadina võib esitada kultuuri tegemist rahaliselt ja/või mitterahaliselt toetanud eraisikuid ja ettevõtteid.
 
Aasta vabatahtlik
 
Tunnustatakse 1. 07.2019- 30. 06.2020  Põltsamaa vallas kultuuri- ja sporditegevuste elluviimisel vabatahtlikuna kaasa aidanut. Kandidaadina võib esitada eraisikuid, kes on vabatahtlikult kaasa aidanud noorsootöö, kultuuri-, loome- ja/või spordisündmuse või saavutuse teostumisel.
 
Kandidaate saab esitada 3. augustini 2020 aadressil https://forms.gle/HkrczKxyLvDSXXy96
 
või tuua paberil vormistatuna Põltsamaa Vallavalitsuse infolauda Lossi tn 9.  Paberil esitades tuleb vabas vormis kirjutada:
  • mis kategoorias ja keda soovitakse tunnustada
  • esitatava isiku/organisatsiooni nimi ja kontaktandmed
  • tunnustamise põhjendus
  • esitaja nimi, kontaktandmed ja allkiri.
Esitatud kandidaatide seast valitakse välja igas kategoorias parim, keda tunnustatakse 20. augustil 2020 Põltsamaa valla tänusündmusel vastava tiitli, tänukirja ja kingitusega.
 
Tänusündmusele kutsutakse kõik nominendid.
 
Lisainformatsioon:
Ülle Ottokar
kultuuritööspetsialist
Põltsamaa Vallavalitsus
Tel. 5300 2557
 
www.poltsamaa.ee | www.facebook.com/poltsamaavald