Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalisuse 25.05.2021 istungi päevakorra projekt

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 25.05.2021 algusega kell 9.00 

 

Päevakorra projekt:

 

1. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarve reservfondist (eelnõu 216)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

2. Nõuete lootusetuks tunnistamine (eelnõu 217)

Ettekandja rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar

 

3. Tiigi kinnisasja omandamine (eelnõu 218)

Ettekandja maaspetsialist Kätlin Põdra

 

4. Põltsamaa Vallavalitsuse 30.03.2021 korralduse nr 2-3/2021/87 muutmine (eelnõu 219)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters.

 

5. Põltsamaa Vallavolikogu õigusaktide eelnõude läbivaatamine

- Põltsamaa valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

 

6. Kohapeal algatatud küsimused