Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalisuse 2.11.2021 istungi päevakord

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 2. novembril  2021 algusega kell 10.00 Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis Köstri allee 3, Palamuse, Jõgeva maakond

 

Päevakorra projekt:

 

1. Põltsamaa vallas Mällikvere küla Roosi tee kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 478)

Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus

 

2. Põltsamaa vallas Umbusi küla Saarevälja kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks (eelnõu 486)

Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus

 

3. Põltsamaa Vallavalitsuse 11.05.2021 korralduse nr 2-3/2021/144  kehtetuks tunnistamine ja 30.03.2021 korralduse nr 2-3/2021/83 „Komisjoni moodustamine ja hindamisjuhendi kinnitamine" muutmine (eelnõu 479)

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

 

4. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras (eelnõu 480)

Ettekandja ehitus- ja planeeringuspetsialist Kersti Viggor

 

5. Tasandusrühma moodustamine (eelnõu 481)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

6. Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021.a eelarve reservfondist (eelnõu 482)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

7. Põltsamaa Vallavalitsuse 06.07.2021 korralduse nr 2-3/2021/221 muutmine (eelnõu 483)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

8.  Põltsamaa Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamine (eelnõu 484)

Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Silja Peters

 

9. Põltsamaa Vallavalitsuse 26.10.2021 korralduse nr 2-3/2021/342 muutmine (eelnõu 487)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

10. Hanke korraldamine ja hankekomisjoni moodustamine (eelnõu 489)

Ettekandja teedespetsialist Aivar Aigro

 

11. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused