Uudised ja teated

Põltsamaa valla puuetega inimeste eluruumide kohandamise projekt sai rahastuse

Põltsamaa Vallavalitsus esitas Riigi Tugiteenuste Keskusele projekti "Põltsamaa valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine 2019", mis sai rahastuse Euroopa Regionaalarengu Fondist.
 
Projekti kogumaksumus on 113 038,26 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond katab 95 530 eurot. Põltsamaa valla omaosalus on 17 508,26 eurot.
 
Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisev toimetulek ning ülalpidamiskohustusega isikute hoolduskoormuse vähendamine. Eluruumide kohandamise toetust saavad 23 Põltsamaa valla puudega isikut, kellele tehakse kokku 29 kohandust.
 
24 juhul parandatakse hügieenitingimusi ja 5 juhul parandatakse eluruumides liikumistingimusi nii, et need vastavad taotlejate individuaalsetele vajadustele
 
Projekti abikõlblikkuse periood on 01.08.2019 - 31.07.2021.
 
Toetuse määramise korraldused jõuavad toetust taotlenud isikuteni lähiajal.