Uudised ja teated

Kriisikomisjon pikendas ja täpsustas kehtivaid piiranguid vallas

9. veebruaril koosoleku pidanud Põltsamaa valla kriisikomisjon arutas koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmeid tegi järgmised otsused:

  1. Põltsamaa Muusikakooli direktoril viia soovituslikult muusikakool ajavahemikuks 10.02.2021- 28.02.2021 distantsõppele.
  2. Ära jätta Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides kontaktsed koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised ajavahemikul 10.02.2021-03.03.2021. Soovituslikult viia eelnimetatud tegevused läbi elektrooniliselt ja kontaktivabalt. Koosolekud, istungid, arutelud jms iseloomuga koosviibimised, mille läbiviimine on seadusest tulenev kohustus ning mida pole võimalik täielikult läbi viia elektrooniliselt, võivad toimuda vaid kõiki viirust tõkestavaid meetmeid rakendades (hajutatus, desinfitseerimisvahendite olemasolu, maskide kandmise kohustus, toitlustuse puudumine jne).
  3. Soovituslikult peatada külastajate lubamine siseruumidesse Lustivere Hooldekodus, Võisiku Kodus, Põltsamaa Kodus, SA Põltsamaa Tervise iseseisevas statsionaarses õendusabi osakonnas ja Põltsamaa Erihooldekodus ajavahemikul 10.02.2021-28.02.2021. Väliterritooriumil on külastamine lubatud, kui külastajad kannavad kaitsemaski ja on veendunud, et neil ei esine haigusnähtusid.
  4. Peatada külastajate lubamine Põltsamaa Valla Päevakeskuse (aadressil Pargi tn 2, Adavere alevik) siseruumidesse ajavahemikul 10.02.2021-28.02.2021. Väliterritooriumil on külastamine lubatud, kui külastajad kannavad kaitsemaski ja on veendunud, et neil ei esine haigusnähtusid.
  5. Peatada Põltsamaa vallale kuuluvates siseruumides huvitegevus ajavahemikuks 10.02.2021- 28.02.2021. Erandjuhtudel on huvitegevuse läbiviimine lubatud, kui selleks saadakse vallavanema nõusolek.
  6. Pikendada ajavahemikuks 10.02.2021-28.02.2020 kõik Terviseameti 30.01.2021 korralduses nr 1.1- 15/21/5 toodud suure riskiga sporditegevuste peatamine.
  7. Soetada esimeses etapis 500 korduvkasutatavat maski ning 2000 ühekordset maski, mida jagada eakatele ja vähekindlustatud peredele.
  8. Teha üleskutse Põltsamaa valla elanikele ja siin viibivatele isikutele informeerima Terviseametit või Põltsamaa Vallavalitsust, kui meelelahutusasutused ei täida neile seatud piiranguid.
  9. Sulgeda Lasteaed Mari ajavahemikus 10.02.2021-17.02.2021 (v.a üks valverühm).

Rohkem infot leiate kriisikomisjoni koosoleku protokollist.