Uudised ja teated

Senised arendused Põltsamaa vallas

Pärast kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamist 21. oktoobril 2017 tekkis nelja Põltsamaa piirkonna omavalitsuste ühinemisel Põltsamaa vald. Allpool on loetletud olulisemad arengud, mis on vallas toimunud esimese ühinemisjärgse nelja aasta jooksul:

 

 • Kujundati vallavalitsuse struktuur, mida on nelja aasta jooksul korduvalt täpsustatud.
 • Piirkondade lõikes on ühtlustatud omavalitsuse korraldust.
 • Elanikkonna aktiivsel osalusel koostati valla arengukava. Alustati valla üldplaneeringu koostamist.
 • Koostatud on mitmed alusanalüüsid, mis aitavad korraldada omavalitsuse tegevust (Põltsamaa rohestruktuuri analüüs, Põltsamaa Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri analüüs, Põltsamaa valla halduspiiride muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs jms).
 • Konkursiga loodi vallavalitsusele ametlik sümboolika (lipp, vapp). Kohaturundusprojekti raames loodi valla kohaturundusliku kuvandi kontseptsioon ja logo.
 • Vähese kasutajaskonna tõttu suleti Kalana teenuskeskus ja koliti valdav enamus vallavalitsuse personalist Põltsamaa Lossi tn 9 hoonesse. Tegevust jätkab ka Puurmani teenuskeskus.
 • Toetuste taotlemiseks ja menetlemiseks võeti kasutusele e-menetluskeskkond SPOKU.
 • Põltsamaa vallavalitsus osales 2018-2020 aktiivselt peresõbraliku tööandja projektis ja pälvis 2020. aastal peresõbraliku tööandja hõbetaseme.
 • 2019. aastal moodustati Põltsamaa Noortevolikogu, vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandev esinduskogu.
 • Valla allasutuste teenindamiseks asutati Põltsamaa Haldus. Põltsamaa Halduse alla on tänaseks viidud ka haridusasutuste köögi- ja majanduspersonal. Kõigi haridusasutuste toitlustamine koondati suurkööki.
 • Korraldati ümber Põltsamaa valla raamatukogude võrk. Esku raamatukogu suleti, Pisisaare ja Aidu raamatukogud koliti uutesse ruumidesse. Valla raamatukogud viidi ühtse juhtimise alla.
 • Korraldati ümber Põltsamaa valla kultuuriasutuste võrk. Seni iseseisvana tegutsenud Pajusi ja Puurmani rahvamajad liideti Põltsamaa Kultuurikeskusega.
 • Korraldati ümber Põltsamaa valla haridusvõrk. Puurmani lasteaed ja mõisakool viidi ühtse juhtimise alla. Põltsamaa piirkonna lasteaiad koondati Põltsamaa Valla Lasteaiaks. 2021. aasta septembrist suleti Esku ja Pisisaare kool. Lustivere, Adavere ja Aidu koolid muudeti Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õppekohtadeks.
 • Likvideeriti mitmed sihtasutused (Põltsamaa lossi ja parkide arenduse SA, Puurmani Mõisa SA). Põltsamaa muuseum viidi üle Põltsamaa Vallavara alla.
 • Algatati kaasava eelarve menetlus. Kaasava eelarve toel on rajatud Põltsamaale välikorvpalliväljak, puhastatud Põltsamaa lossi vallikraav, rajatud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi juurde õuesõppe- ja puhkeala. 2020. aasta kaasavat eelarvet kasutatakse lossitorni rekonstrueerimiseks.
 • Suuremad investeeringuobjektid: Põltsamaa esmatasandi tervisekeskus (2019), Põltsamaa veelauakeskus WPark (valmis 2020), Põltsamaa Roosisaar (valmis 2021), Puurmani lasteaia Siilipesa rekonstrueerimine (valmib 2021), Põltsamaa Lille tn õppehoone rekonstrueerimine (mitmes etapis 2020-2021), Põltsamaa uus lasteaed (valmib 2022), Põltsamaa uus hooldekodu (valmib 2022), Põltsamaa lossikompleksi rekonstrueerimine (valmib 2023).
 • Ettevalmistusi on alustatud Põltsamaa muusikakooli kolimiseks hariduslinnakusse (toimub 2021. aasta sügisel).
 • Jätkatud on Kuningamäe terviseradade arendamist: rajati kõvakattega rullsuusarada (2020) ja mäesuusanõlv (2021).
 • Valla erinevates piirkondades on jätkatud tänavavalgustuse rekonstrueerimist ja ning vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamist.
 • Muudeti Puurmani veevärgi teenindajat, kelleks on 2021. aastast OÜ Põltsamaa Vesi.
 • Teostatud on mitmeid tee-ehitustöid: uuendatud on Pajusi mnt-d,  Lossi tänavat (sh Põltsamaa ja Kaarlimõisa vahelist teelõiku), Tehase teed, Tartu mnt-d ja Jõgeva mnt-d, Pargi tänavat jms. Valmis Põltsamaa-Annikvere kergliiklustee, kõvakatte sai Põltsamaa kalmistu parkla. Uue pinnakatte on saanud üle 20 teelõigu Põltsamaa linnas, Adaveres, Lustiveres, Eskus, Pajusis ja Puurmanis. Remonditi Parvei, Sauna ja Õpetajate sild. Valla toel sai korda Kursi rippsild.
 • Valla ruumi on loodud mitmeid uusi valguslahendusi, sh uued jõulukaunistused, paigaldatud on uusi istepinke.
 • 2021. aastal avati korteriühistute toetuse taotlusvoor.
 • Lammutati mitmeid kolehooneid (nt K. A. Hermanni tn 9, Puiatu külas endine külasaun, Esku ja Nõmavere laudahooned jms).
 • Põltsamaal avati lapsevanemate kogukondlik kooskäimise koht Perepesa, kooli juurde rajati skatepark.

Põltsamaa Vallavalitsus