Uudised ja teated

Põltsamaa vald ulatab abikäe haridusteelt ja tööturult eemale jäänud noortele

Oktoobris alustasid 55 kohalikku omavalitsust abipakkumist 16-26-aastastele noortele, kes on tööturult või haridusest kõrvale jäänud.

Kokku on Eestis selliseid potentsiaalselt abivajavaid noori 11 306, kellega omavalitsuse noortega töötav spetsialist hakkab ühendust võtma, et vajadusel aidata neil naasta haridus- või tööellu. See on hetkel eriti oluline, sest COVID-kriisi tulemusel tõusis mullu nende noorte osakaal 10%-ni.

„Praeguses koroonakriisi olukorras on eriti oluline ulatada abikäsi neile noortele, kes on tööturult või õppest eemale jäänud," ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.  „Oleme näinud, et isoleeritus süvendab vaimse tervise probleeme, mistõttu on ülioluline, et noored neile saadetud kirjale vastaksid, isegi, kui nendega on kõik hästi ja abi ei vajata."

Senine kogemus näitab, et noorte abivajadus on väga erinev. „Üks osa vajab pigem väikest tõuget ja informatsiooni edasiõppimise või töötamise kohta. Suuremal osal tuleb aga enne haridusse naasmist või tööleasumisele lahendada kas esmavajadustega seonduvad mured, näiteks eluaseme, dokumentide või tervisega seonduvalt või toetada noore seesmist motivatsiooni teha oma elus oluline muutus," selgitas Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik Heidi Paabort.

Põltsamaa vallas pakub noortele abi vallavalitsuse juhtumikorraldaja Helina Kalev (tel 5911 1452, e-post helina.kalev@poltsamaa.ee). Helinaga võib võtta ühendust, kui oled jäänud kooli- või tööelust kõrvale ja vajad abi.