Uudised ja teated

Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 projekti avalikustamine

 

Vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord" (https://www.riigiteataja.ee/akt/408072020035) § 9 lõikele 1 koostab iga Põltsamaa valla ametiasutuse hallatav asutus arengukava.

Sama määruse § 9 lõige 4 määrab, et ametiasutus avalikustab hallatava asutuse arengukava projekti valla ja hallatava asutuse veebilehel vähemalt kaheks nädalaks.

Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 projekt  avalikustatakse Põltsamaa Raamatukogu veebilehel www.poltsamaark.ee ja Põltsamaa valla veebilehel poltsamaa.ee 03.-21.08.2020.

PÕLTSAMAA RAAMATUKOGU ARENGUKAVA 2020-2024 PROJEKT

Ettepanekuid Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 projekti kohta  saab esitada 21. augustini 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse (Lossi tn 9 Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogusse ja haruraamatukogudesse või e-posti aadressil info@poltsamaa.ee ja poltsamaa@poltsamaark.ee.

Avalik arutelu Põltsamaa Raamatukogu arengukava 2020-2024 projekti kohta  toimub 24.08.2020 kell 17.15 Põltsamaa Raamatukogus (Veski 3, Põltsamaa).