Uudised ja teated

Pikknurme saab kaasaegse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi

Sihtasutus Keskkonnainvesteerigute Keskus (KIKi) toetab Pikknurme ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimist 249 210 euroga. Koos vallapoolse omaosalusega on kogu projekti maksumus 383 400 eurot. 
 
Selle raha eest uuendatakse Pikknurme küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse reoveepuhasti ja joogiveepumpla. Projekti veab Põltsamaa Vesi OÜ.
 
„Amortiseerinud Pikknurme ÜVK on valmistanud kohalikele elanikele ja omavalitsusele muret juba pikki aastaid," ütles Põltsamaa Vesi OÜ juhataja Eda Joosep. „Tänu SA KIK toetusele on meil võimalik lahendada see probleem ja rajada külla tänapäevastele nõuetele vastav ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteem." 
 
Ettevalmistused veevärgi uuendamiseks algavad lähikuudel, ehitustööd toimuvad järgmisel aastal ning tööd valmivad 2022. aasta lõpuks.