Uudised ja teated

Õiguskantsler kohtus Põltsamaal omavalitsusjuhtide ja sotsiaaltöötajatega

 
Kolmapäeval, 25. septembril külastas Põltsamaa valda õiguskantsler Ülle Madise koos oma nõunikega. Külaskäigu eesmärgiks oli kohtuda  nii Jõgeva maakonna omavalitsusjuhtidega kui ka maakonna sotsiaaltöötajatega: õiguskantsleri kantselei nõunikud olid palutud esinema maakonna sotsiaaltöötajate ümarlauale.
 
Jõgeva maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaua korraldajaks oli seekord Põltsamaa Vallavalitsuse sotsiaalosakond.
 
Sotsiaatöötajate ümarlauad on väga pikaajalise traditsiooniga. Enne maavalitsuste kadumist oli nende vedajaks maavalitsus, kuid pärast maavalitsuste kadumist ja haldusreformi leppisid maakonna kolm omavalitsust ja SA Jõgevamaa Arendus ja Ettevõtluskeskus (JAEK) nende korraldamises kokku uued reeglid: sotsiaaltöötajate ümarlauda korraldatakse kord kvartalis, igas kvartalis erinev omavalitsus ja ühes kvartalis on korraldajaks JAEK.
 
Õiguskantsler Ülle Madise avas oma tervitussõnadega maakonna sotsiaaltöötajate ümarlaua. Ettekannetega esinesid  õiguskantsleri nõunikud. Kohtumisel käsitleti valdavalt erinevaid sotsiaalvaldkonna teemasid ja kitsaskohti.
 
Ümarlaua järel kohtus õiguskantsler maakonna omavalitsusjuhtidega. Sel kokkusaamisel oli teemade ring palju laiem, juttu tehti planeeringutest, jäätmemajandusest, kaasavast haridusest, hea halduse tavadest jms.