Uudised ja teated

Kas sinu majal on majanumber?

Põltsamaa vallas ringi sõites selgus, et linnas, alevikes ja külakeskustes leidub maju, kus pole üldse maja numbrit või on see osavasti ära peidetud.
 
Majanumbri olemasolu tagab, et külalised leiavad teie maja üles. Külalised saavad õige aadressi leidmisega küll kuidagi hakkama, kuid paraku tuleb mõistatamismängu mängida ka politseil, kiirabil ja päästeametil. Operatiivteenistuste kohale jõudmisel on iga sekund kallis. Sellepärast on väga oluline, et majanumber oleks alati nähtav ja lihtsalt märgatav. 
 
Koduaia koristamise ja korrastamise käigus oleks otstarbekas üle vaadata, kas majal on ikka number olemas, ja kui on, siis võiks kontrollida, kas see ka tänavale paistab (ka suvisel ajal, kui puud on lehtedes). Tihti on nii, et number on küll olemas, aga see on kas liiga väike või paigaldatud äärmiselt halba kohta. Eramajade omanik peaks mõtlema autojuhi seisukohast, kuhu maja number panna. Juhul kui maja asub sügaval aias, pole maja seinal olev number tänaval sõitvasse autosse näha. Sellisel juhul on number mõistlik paigutada näiteks väravale.
 
Põltsamaa vallas kehtivate heakorraeeskirjade kohaselt on ehitise omaniku kohustus tagada maja numbri olemasolu hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piiridel, kindlustades selle nähtavuse ka pimedal ajal.