Uudised ja teated

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine riigivara võõrandamiseks

 

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.12.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 12.12.2019 kella 10:30-ni.

1. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Altnurga küla, Pihlaka  (61801:001:0185)

2. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kirikuvalla küla, Hekipõllu (61101:001:0292)

3. Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Kõpu küla, Liiva (57301:001:0497)