Uudised ja teated

Liikluskorralduse projekt "Lossi tn rekonstrueerimine“

Liikluskorraldusprojektiga nähakse ette ajutine liikluskorraldus teel nr 14175 Pikknurme-Põltsamaa km 20-21,85.