Uudised ja teated

« Tagasi

Kuidas toimub kohaliku volikogu valimine?

Kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 17. oktoobril. Põltsamaa vallavolikogusse valitakse neljaks aastaks 21 liiget. Põltsamaa vallas on üks valimisringkond ja 5 valimisjaoskonda (Põltsamaa linnas, Adaveres/Eskus, Pisisaares/Aidus, Lustiveres ja Puurmanis).
 
Valimisõigus 
Valimistel on hääletamisõigus 
 • vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud. 
 • Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada Eestis  elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud, Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
Põltsamaa vallavolikogu saavad valida need, kes olid Põltsamaa valla elanikuna kantud rahvastikuregistrisse 17. septembri seisuga.
 
Hääleõiguslikele inimestele saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga.
 
Mis on paindlik jaoskonnavalik?
Kohalikel valimistel saab valija oma valimisringkonna piires hääletamas käia endale sobivaimas jaoskonnas. Näiteks Pisisaares elav valija saab valida ükskõik millises Põltsamaa vallas asuvas valimisjaoskonnas. Selle võimaluse tagab elektrooniline valijate nimekiri, mis asendab seni jaoskondades kasutusel olnud pabernimekirjad.
 
Valimisnädal
Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval, valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl anda elektrooniliselt.
 
 
 • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
 • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
 • Esmaspäevast kuni neljapäevani on Põltsamaa vallas avatud vähemalt 1 valimisjaoskond (Põltsamaa Kultuurikeskus), kus saab hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda. Nii saab Põltsamaa vallas elav valija hääletada 11.-14. oktoobrini näiteks Tartu linnas asuvas valimisjaoskonnas.
 • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab Põltsamaa valla elanik hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas, st Põltsamaa valla valimisringkonnas.
 • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. 
Jaoskonnas hääletamine
 • Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel.
 • Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta.
 • Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed.
 • Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.
 • Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
E-hääletamine 
 • E-hääletada saab arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või arvuti ja mobiil-ID abil. NB! Palun kontrollida ID-kaardi sertifikaatide kehtivus üle ning vajadusel need uuendada!
 • Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi. Valijarakenduse saab alal laadida valimiste veebi avalehelt e-hääletamise perioodil.
 • NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
Kodus hääletamine
Kodus hääletamise taotlus tuleb esitada kas kirjalikult või telefoni teel. Kodus hääletamise korraldamist koordineerib vallasekretär Ene Kivineem, kes annab vastutavale jaoskonnakomisjonile kodus hääletamise korraldamise ülesande.
 
Taotluse esitamiseks tuleb helistada telefonile nr +37253020509 või saata e-kiri aadressile ene.kivineem@poltsamaa.ee. Kodus hääletamiseks saab taotlusi esitada 15. - 17. oktoobrini.
 • 15.-16. oktoobrini võetakse taotlusi vastu 12:00 - 20:00,
 • 17. oktoobril 09:00 - 14:00.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
1) valija nime;
2) valija isikukoodi;
3) valija aadressi;
4) valija sidevahendi numbrit;
5) kodus hääletamise põhjust.
 
Põhjendatud taotluse aluseks tuleb lugeda näiteks:
1) terviseseisundit;
2) kõrget iga;
3) raskeid teeolusid;
4) transpordivõimaluste puudumist;
5) muid mõjuvaid põhjusi, mis takistavad valijat kodust lahkumast.
 
Kodus hääletamist korraldaval jaoskonnakomisjonil on õigus otsustada, kas taotlus on põhjendatud või mitte. Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus on põhjendamata, siis teavitab ta taotluse esitajat sellest ise telefoni teel või kirjalikult (e-kirjaga). Jaoskonnakomisjon peab selgitama asjaolusid, mille tõttu kodus hääletamise taotlust täita ei saa.
 
Asukohas hääletamine
Asukohas hääletamine tähendab seda, et valija ei saa teatud põhjustel (näiteks tervislikel) valimisjaoskonda tulla ja tellib valimiskasti enda viibimiskohta. Asukohas hääletamine toimub juhul, kui valija tellib valimiskasti aadressile väljaspool oma valimisringkonda. Näiteks kui valija on rahvastikuregistri järgi Lasnamäe elanik, aga isoleerub maakodus Põltsamaal ning tellib valimiskasti Põltsamaale, nimetatakse seda asukohas hääletamiseks.
 
Asukohas hääletamist korraldab Põltsamaa vallas Põltsamaa kultuurikeskuses paiknev valimisjaoskond
 
Asukohas hääletamine toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani ehk 11. – 14. oktoobrini 2021. 
 • Hääletamine toimub ajavahemikus kell 9:00 kuni kell 20:00. 
 • Viimane aeg vabas vormis asukohas hääletamise kirjaliku taotluse esitamiseks on 14. oktoober kell 14:00. Taotlusi võtab vastu 1. jaoskonnakomisjoni esimees Eda Joosep, telefon 54301200, e-post valimised1@poltsamaa.ee
 
COVID-19 ja sellest tingitud piirangud ja ohutusnõuded
Kardetavasti tuleb ka valimisnädalal arvestada viiruse levikust tingitud piirangutega.
Seepärast:
 • võimalusel eelista e-hääletamist;
 • kui ei soovi või ei saa kasutada e-hääletamise võimalust, siis eelista käia jaoskonnas enne valimispäeva;
 • kanna hääletusruumis maski;
 • hoia teistega vahet;
 • desinfitseeri käsi;
 • võimalusel luba eakad järjekorras ette.
Haigusnähtudega valimisjaoskonda kohale tulla ei tohi!
 
Mida teha kui oled isolatsioonis, lähikontaktne või nakatunud?
Kui oled tulnud reisilt riigist, mille puhul nõutakse 10-päevast eneseisolatsiooni või oled puutunud kokku koroonahaige inimesega või oled ise COVID-19 diagnoosi saanud, siis ei tohi sa valimisjaoskonda kohale hääletama tulla. Isolatsioonist lahkumine pole lubatud, aga valimisõigus on tagatud kõigile hääletamisõiguslikele inimestele.
Hääletamiseks on sellisel juhul kolm võimalust:
 • Elektrooniline hääletamine 
 • Kodus hääletamine
 • Asukohas hääletamine
Täiendavat teavet valimistest, kandidaatidest ja valimistulemustest leiab Valimisteenistuse veebist: https://www.valimised.ee/et/kohalikud-valimised -2021