Uudised ja teated

Kriisikomisjon andis välja suunised töö korraldamiseks valla asutustes

Reedel, 13. novembril kogunenud Põltsamaa valla kriisikomisjon vaatas läbi Vabariigi Valitsuse kehtestatud  koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud ning andis välja järgmised rangelt soovituslikud suunised valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste töö korraldamiseks:
 
Põltsamaa Kultuurikeskus:
 • Ürituste korraldamisel tuleb tagada siseruumides inimeste hajutatus;
 • Siseruumides korraldatavatel üritustel on kohustuslik kinni katta nina ja suu, kandes maski või mingi muu esemega (sall vms);
 • Ürituste korraldamisel pole kohvikute pidamine lubatud;
 • Siseruumides korraldatavatel üritustel ei tohi saali täituvus olla üle 50%.
Lasteaiad:
 • Lasteaedades toimub laste üleandmine väljaspool siseruume, kui seda ei ole võimalik järgida, siis on lapsevanemal kohustus kanda maski ja riietusruumis ei viibi üle kahe lapsevanema üheaegselt.
Koolid (s.h huvikoolid):
 • Koolides tohib viibida vaid kooli personal ja õpilased. Kõik kõrvalised isikud tohivad viibida koolis vaid eelneval kokkuleppel ja on kohustatud kandma maski.
Õpilaste vedu:
 • Bussijuhid peavad sõidu ajal kandma näomaski.
Põltsamaa Haldus:
 • Toidu jagamisel peab vastav personal kandma näomaski või visiiri;
 • Ehitus- ja remonditöölised peavad siseruumides tööde teostamisel kandma näomaski, v.a kui ruumis pole kõrvalisi isikuid (õpilased, asutuse personal vms).
Põltsamaa Vallavalitsus:
 • Teenistujal kasutada kokkuleppel oma osakonnajuhatajaga võimalikult palju kaugtööd;
 • Vastuvõtul on kohustuslik kanda mõlemal osapoolel kaitsemaski. Maski ei pea kandma inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud või kellel esineb vajadus suhelda vaegkuuljatega ning alla 12-aastased lapsed;
 • Koosolekuid pidada võimalusel veebikeskkonnas või ruumides, kus on võimalik tagada piisav inimeste hajutatus. Siseruumides korraldatavates koosolekutel on Põltsamaa Vallavalitsuse teenistujatel maski kandmine kohustuslik.