Uudised ja teated

Kohaliku Omaalgatuse Programmi kevadvoor ootab taotlusi

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK) ootab 1. aprilliks 2020 maakonna vabaühenduste taotlusi, mis aitavad kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ja püsimisele.
 
Taotlusi saab esitada kahte meetmesse:
 
  • Meede 1 - Kogukonna areng, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
  • Meede 2 - Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, toetab tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
 
Infopäev taotlejatele toimub 16. märtsil kella 14.00 - 17.00  Jõgeva riigimaja saalis (Suur tn 3, Jõgeval, IV korrusel). Tutvustatakse KOP programmist taotlemise tingimusi ja korda, 2020. aastal programmi määrusesse tehtud muudatusi ning vaadatakse koos üle muudetud taotlus- ja aruandevormid. Registreerimine infopäevale veebilingil või tel 520 8423, e-post kersti@jaek.ee
 
Lisainfo ja taotluste nõustamine: Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse kodanikuühenduste konsultant / KOPi maakondlik menetleja,  tel 520 8423, kersti@jaek.ee.
 
Vaata lisaks infot JAEKi kodulehel.