Uudised ja teated

Koduste ohtude kaardistamise kontrollküsimustik


Lapsevanematel on võimalik täita küsimustik ning saada teada, kui ohutu on nende kodu väikestele lastele.

Kontrollküsimustik www.connect.ee/uuring/404121920/

 

Edastatud link viib teid koduõnnetuste vähendamise kontrollküsimustikuni, milles esitatu üle mõeldes ja vastuseid kaaludes saavad lapsevanemad ise hinnata oma kodu ohutust lapsele, ning vajadusel viia sisse vajalikud muudatused. Enamasti harjume end ümbritseva keskkonnaga ning ei oskagi märgata, kas seal ka turvaline on. Iga hooliv lapsevanem püüab märgata vajadusi ja ohte ka väikelapse maailma tasandilt, kuid nende eluga tutvumine võib üllatada ka kõige armastavamaid vanemaid. Selleks ongi hea mõelda hetkeks sellele, kas ma saan ja tahan midagi oma koduses keskkonnas turvalisemaks muuta. Ka seda, missugust eeskuju ma annan sirguvale ilmakodanikule oma harjumustega.