Uudised ja teated

KIK toetab Põltsamaa biokatlamaja rajamist ja soojatorustiku kaasajastamist

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) kiitis viimases selle EL eelarveperioodi voorus heaks kõik 9 Adveni poolt esitatud soojusmajanduse projekti ning toetab nende ellu viimist Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusskeemist (ÜF) "Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne". 
 
Teiste hulgas sai Adven toetust Põltsamaa biokatlamaja rajamiseks ja soojatorustiku kaasajastamiseks. 
 
Soojusmajanduse arendusprojekte viiakse läbi, et tõsta kaugkütte soojusvõrkude varustuskindlust, küttesüsteemi efektiivsust, vähendada CO2 emissiooni ning muuta soojuse hind stabiilsemaks. 
 
Lisaks Põltsamaa taristule sai Adven viimasest KIKi taotlusvoorust toetust Kostivere ja Sõmeru biokatlamajade rajamiseks ning Kostivere, Sõmeru, Narva-Jõesuu, Aseri, Püssi ja Viiratsi soojustorustiku kaasajastamiseks. 
 
Adven investeerib nimetatud projektidesse ca 5 miljonit eurot ning KIK-i toetus moodustab sellest pea poole. Kokku uuendatakse EL kaasrahastamisega  ligi 5300 meetri jagu amortiseerunud soojusvõrke. Tööde teostamise lõpptähtaeg on 2023. aasta sügiseks. 
 
Varasemalt on Adven Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel ehitanud uue biokatlamaja Adaveresse ning renoveerinud ja ehitanud Põltsamaa piirkonna soojatorustikku.
 
Adven Eesti on üks suurimaid energiatootjaid Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ja energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Lisaks toodab ja edastab Adven toasooja 19 kaugküttepiirkonnas ja edastab maagaasi 19 võrgupiirkonnas üle Eesti.