Uudised ja teated

KIK toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist

 

KIK toetab eraisikute vee-ja kanalisatsioonitaristu ehitamist reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Toetatakse ühisvee-ja/või kanalisatsiooniga liitumist ning elamu kogumismahuti rajamist või ümberehitamist.

Põltsamaa vallast saavad toetust taotleda Põltsamaa linna reoveekogumisala elanikud, s.h. Põltsamaa linn, Võhmanõmme, Pauastvere, Mällikvere (Mõhu suvilapiirkond), Mõhküla ja Kuningamäe külad.

Siin saate kontrollida, kas teie elamu asub üle 2000 ie reoveekogumisalal!

Täpsemad tingimused ja nõuded leitavad https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.

Põltsamaa valla poolt nõustavad nii kinnistute liitumistingimuste kui taotlemisega seoses Põltsamaa Varahalduse OÜ juhataja Eda Joosep, telefonil 776 2260, e-postil eda@poltsamaavh.ee ning taotlusega seotud küsimustes Vallavalitsuse arengu-ja planeerimisosakond, kontaktisikuks Kristi Klaos, telefonil 529 4510, e-postil kristi@poltsamaa.ee.