Uudised ja teated

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) annab teada, et avas 2021. aasta keskkonnaprogrammi taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2021. Keskkonnaprojekte oodatakse esitama nii kohalikke omavalitsusi, mittetulundusühinguid, sihtasutusi, ettevõtjaid, ülikoole, haridusasutusi, korteriühistuid kui ka füüsilisest isikust ettevõtjaid. 

 

Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas kindlatele tegevustele

Iga valdkonna juures on KIKi kodulehel ka kontaktisiku andmed lisainfo saamiseks.  

Taotlusvooru eelarve on 11 828 000 eurot, mis jaguneb vastavalt toetavate tegevuste mahule kaheksa valdkonna vahel. Täpsemalt leiab toetatavate tegevuste ja eelarvete kohta infot KIKi kodulehelt.  Taotlusi saab esitada andmesüsteemi KIKAS kaudu.  

Taotlusvooru infopäevad toimuvad 20. jaanuaril (atmosfääriõhu kaitse, ringmajandus, merekeskkond, veemajandus) ja 21. jaanuaril (kalandus, metsandus, looduskaitse, keskkonnateadlikkus) veebi teel. Infopäevale on vajalik eelnev registreerumine KIKi kodulehel.