Uudised ja teated

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Põltsamaa Vallavalitsus (alates 01.01.2018 Põltsamaa Linnavalitsuse õigusjärglane)  avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS kuni 30.06 2015 kehtinud redaktsioon) § 21 ja § 16 lõike 2 punkti 1 alusel.

Põltsamaa Vallavalitsus teatab Põltsamaa linnas Silla tn 1a kinnistul hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest.

Põltsamaa Linnavalitsus algatas Põltsamaa linnas Silla tn 1a kinnistul hüdroenergia tootmise alustamise KMH 01.09.2014 korraldusega nr 240.  KMH koostamise eesmärgiks on saada teavet Silla tn 1a kinnistul hüdroenergia tootmisega alustamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest ja nende leevendusmeetmetest, et nimetatuga oleks võimalik arvestada hüdroenergia tootmiseks kasutusloa andmisel.

KMH osapooled:

Arendaja on OÜ Räpina Vesiveski (registrikood: 10244298; Pargi tn 25 Räpina Räpina vald 64505 Põlvamaaa, kontaktisik: Hans Toode, hans.toode@yahoo.de, telefon 5624 1055)

Otsustaja on Põltsamaa Vallavalitsus (kontaktisik: Kersti Viggor, kersti.viggor@poltsamaa.ee, telefon 5860 1042)

Juhtekspert on AS Maves (registrikood: 10097377) kontaktisik: Madis Metsur, madis@maves.ee, telefon 508 3765).

KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööajal Põltsamaa Vallavalitsuses (Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa), Põltsamaa Raamatukogus (Veski tn 3, 48106 Põltsamaa). Lisaks on KMH programm elektrooniliselt kättesaadav Põltsamaa Vallavalitsuse kodulehel www.poltsamaavald.kovtp.ee .

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 02.04.2018 (k.a) kirjalikult Põltsamaa Vallavalitsusele postiaadressil Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald või info@poltsamaa.ee .

KMH aruande avalik arutelu toimub 06.04.2018 kell 14.00 Põltsamaa Vallavalitsuses  nõupidamiste ruumis (Lossi tn 9, 48106 Põltsamaa).

Põltsamaa linnas Silla tn 1a hüdroenergia tootmise alustamise keskkonnamõju hindamise aruanne ja programmi avalikustamise dokumendid