Uudised ja teated

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 26. oktoobril 2021 algusega kell 9.00

 

Põltsamaa Vallavalitsuse istung toimub teisipäeval, 26. oktoobril 2021 algusega kell 9.00 vallavanema kabinetis Põltsamaa, Lossi 9 ja Teamsis.

 

Päevakorra projekt:

 

1.  Vahendite eraldamine Põltsamaa valla 2021. aasta eelarvest (eelnõu 464)

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

2. Põltsamaa Halduse töötajate koosseisu kooskõlastamine (eelnõu 474 )

Ettekandja majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi

 

3. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamine (eelnõu 465)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

4. Hajaasustuse programmi taotluse rahuldamine (eelnõu 466)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

5. Põltsamaa Vallavalitsuse 22.06.2021 korralduse nr 2-3/2021/195 muutmine (eelnõu 467)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

6. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 468)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

7. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 469)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

8. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine (eelnõu 470)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

9. Arvamuse andmine keskkonnaloa taotluse kohta (eelnõu 475)

Ettekandja keskkonnaspetsialist Ain Valu

 

10. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 471)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

11. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 472)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

12. Toetuse maksmine puudega isiku eluruumi kohandamiseks (eelnõu 473)

Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla

 

13. Põltsamaa linnas Pajusi maantee kinnisasjale sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks (eelnõu 477

Ettekandja maaspetsialist Merike Parbus

 

14. Arvamuse andmine volikogu eelnõudele:

 

  • Põltsamaa valla 2021. aasta 2. lisaeelarve

 

15. Vallavanema informatsioon ja kohapeal algatatud küsimused