Uudised ja teated

Ülevaade vallavolikogu 29. aprilli istungist

Põltsamaa Vallavolikogu I koosseisu 44. istung toimus 29. aprillil Microsoft Teamsi keskkonnas. Istungil osales 22 volikogu liiget, puudus 1 volikogu liige. Istungi päevakorras oli 8 punkti.

1. Kehtestati Põltsamaa valla uus heakorraeeskiri.

2. Muudeti vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurust ja maksmise korda.

3. Hääletuse tulemusel jäi määrus „Valitsusliikmetele hüvitise maksmise otsustamine ja selles suuruse määramine" muutmata.

4. Arutati eelnõud „Põltsamaa valla ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine". Eelnõule esitati kokku 10 muudatusettepanekut. Enne eelnõu lõpphääletusele panemist võttis vallavanem eelnõu tagasi.

5. Enampakkumise korras otsustati võõrandada Põltsamaa vallale kuuluvad kinnisasjad:

1) Vägari külas asuv korteriomand Kooli tee 4-11;

2) Vägari külas asuv korteriomand Põdra tee 8-4.

6. Nõustuti maavara otsingu eesmärgil geoloogilise uuringu loa väljastamisega Tapiku uuringuruumis aktsiaseltsile TARA-TORF.

7. Muudeti Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingut.

8. Kuulati vallavanem Andres Vääni informatsiooni vallavalitsuse tegevuse kohta.

Volikogu istungi salvestist on võimalik järelvaadata Põltsamaa valla kodulehel.

 

Järgmine volikogu istung toimub 20. mail.

Kõigi Põltsamaa Vallavolikogu otsuste, määruste ja protokollidega on võimalik tutvuda Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaa.ee asuvas dokumendiregistris. Vallavolikogu määrused on avaldatud ka elektroonses Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.