Uudised ja teated

Vallavalitsus paneb enampakkumisele kaks hoonet

Vallavalitsus võttis esmaspäevasel istungil vastu korralduse panna digitaalsele enampakkumisele Kalana külas asuva Vallamaja kinnistu ja Lustivere külas asuva Mõisa tee 2 katastriüksuse. Enampakkumine toimub 1.-10. detsembrini 2020. 
 
Kalana Vallamaja kinnistu (registriosa 1633035, katastritunnus 57301:003:0009, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) oli omavalitsuste ühinemise eel kasutusel Pajusi vallamajana.  Hoones asuvas kahetoalises korteris on tähtajatu üürilepinguga üürnik. Kinnistu pindala on 12438 m2. Enampakkumise alghind on 30 000 eurot, osavõtutasu on 150 eurot ja tagatisraha 3 000 eurot. 
 
Lustivere Mõisa tee 2 katastriüksusel (registriosa 2656035, katastritunnus 61801:001:0813, ühiskondlike ehitiste maa 100%) paikneb hetkel Lustivere hooldekodu, mille asemele on vald rajamas uut hooldekodu. Katastriüksuse pindala on 9336 m2 ning hoone läheb enampakkumisele 265 000 euroga. Osavõtutasu on 265 eurot ja tagatisraha 26 500 eurot.
 
Osavõtutasu ja tagatisraha tuleb tasuda Põltsamaa Vallavalitsuse arvelduskontole EE171010152000462007 hiljemalt üks kalendripäev enne pakkumise esitamise tähtaega. Osavõtutasu pakkujale ei tagastata. 
 
Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga
sõlmitava lepingu kohase osalise maksena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse
tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
 
Pakkumine tuleb esitada 1.-10. detsembrini 2020 digitaalselt allkirjastatud ümbrikus märgusõnaga „Vallamaja, Kalana küla" või „Mõisa tee 2, Lustivere küla" Põltsamaa Vallavalitsuse e-posti aadressil info@poltsamaa.ee.
 
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • pakkuja nimi ja elu- või asukoht ning isiku- või registrikood;
  • nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  • pakkumuse summa;
  • osavõtutasu tasumist tõendav dokument;
  • esindaja volitusi tõendav dokument.
 
Lisainformatsioon:
 
Mark Liivamägi
majandusosakonna juhataja
Tel. 5308 1082