Uudised ja teated

Kolm alternatiivi Põltsamaa valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks

Põltsamaa Vallavalitsus on alustanud ettevalmistusi valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks 1. septembrist 2021.
 
Ümberkorraldusi ettevalmistav koosolek toimus 15. juunil. Vallavalitsus tutvustas ümberkorralduste ajakava. Lisaks pakkusid ajurünnakul osalenud vallavolikogu hariduskomisjoni liikmed, vallavalitsuse esindajad ja haridusasutuste juhid välja ligi kümmekond erinevat võimalust Põltsamaa valla kooli- ja lasteaiavõrgu ümberkorraldamiseks.
 
Vallavalitsus koondas 15. juunil välja öeldud mõtted ja sõnastas nende põhjal neli alternatiivi, mida tutvustati 29. juunil Põltsamaa kultuurikeskuses toimunud arutelukoosolekul. Koosolekul osalesid koolijuhid ning õpetajate, hoolekogude ja õpilasesinduste esindajad, kes hindasid nelja alternatiivi tugevusi ja nõrkusi. 
 
Koosoleku järel loobusid vallavalitsus ja -volikogu hariduskomisjon nn 0-alternatiivist, mis nägi ette jätkamist senise haridusvõrguga.
 
Vallavolikogu hariduskomisjon arutas haridusvõrgu ümberkorraldamise võimalusi 11. augustil ja 2. septembril ning tegi ettepaneku jätkata avalikke arutelusid kolme alternatiiviga:
 
 

ALTERNATIIV NR 1

 • Liidetakse Puurmani Mõisakool ja Puurmani Lasteaed Siilipesa.
 • Ülejäänud koolidest jääb alles üks kool Põltsamaale, mis pakub haridust 1.-12. klassini. Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool, Adavere Põhikool, Lustivere Põhikool suletakse.
 • Adavere Põhikooli lasteaiast, Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaiast, Esku-Kamari Kooli lasteaiast, Lustivere Põhikooli lasteaiast, Pisisaare Algkooli lasteaiast, Põltsamaa Lasteaiast Tõruke ja Põltsamaa lasteaiast MARI moodustatakse üks lasteaed. Õppekohad jäävad vastavalt vajadusele Pisisaarde, Vägarisse, Adaverre, Lustiverre ja Eskusse. Lasteaia õppekohtades avatakse rühmi vastavalt vajadusele.
Alternatiivi plussid
 • Annab suurima rahalise kokkuhoiu;
 • Võimaldab suunata rohkem raha hariduse arendamiseks ning õpetajate ja tugipersonali (sh eripedagoogid, logopeedid) palkadeks;
 • Võimaldab kõige efektiivsemalt kasutada inimressursi;
 • Võimaldab vältida liitklasse;
 • Loob suuremad võimalused pakkuda kvaliteetseid tugiteenuseid;
 • Aitab kokku hoida juhtimiskulusid; 
 • Tagab senisest ühtlasema õpetamise sisu.
Alternatiivi miinused
 • Kõigile õpilastele ei sobi suur kool;
 • Väheneb lastevanemate valikuvõimalus;
 • Kooli sulgemine on kogukonnale emotsionaalselt raske;
 • Osadel õpilastel kaob võimalus kodu lähedal õppida;
 • Suureneb sõltuvus transpordist ja taristust (kergliiklusteed);
 • Väheneb personaalne lähenemine õpilasele;
 • Aidu Lasteaed-Algkooli kooliosa sulgemisel liiguvad lapsed pigem Jõgeva poole kooli.
 

ALTERNATIIV NR 2

 • Liidetakse Puurmani Mõisakool ja Puurmani Lasteaed Siilipesa.
 • Ülejäänud koolidest jääb alles üks kool, millel on kaks õppekohta: Põltsamaal 1.-12. klass ja Adaveres 1.-9. klass. Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool, Lustivere Põhikool suletakse.
 • Adavere Põhikooli lasteaiast, Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaiast, Esku-Kamari Kooli lasteaiast, Lustivere Põhikooli lasteaiast, Pisisaare Algkooli lasteaiast, Põltsamaa Lasteaiast Tõruke ja Põltsamaa lasteaiast MARI moodustatakse üks lasteaed. Õppekohad jäävad vastavalt vajadusele Pisisaarde, Vägarisse, Adaverre, Lustiverre ja Eskusse. Lasteaia õppekohtades avatakse rühmi vastavalt vajadusele.
Alternatiivi plussid
 • Annab senisega võrreldes arvestava rahalise kokkuhoiu;
 • Võimaldab suunata rohkem raha hariduse arendamiseks ning õpetajate ja tugipersonali (sh eripedagoogid, logopeedid) palkadeks;
 • Tuge vajavatel lastel on võimalik õppida Põltsamaa lähedal väiksemas koolis;
 • Lastevanematele jääb valikuvõimalus otsustada suurema ja väiksema kooli vahel;
 • Võimaldab senisest efektiivsemalt kasutada inimressursi;
 • Aitab kokku hoida juhtimiskulusid; 
 • Tagab senisest ühtlasema õpetamise sisu;
 • Adavere kool hiljuti renoveeritud ja parima taristuga (täismõõtmetes spordisaaliga, väliväljakutega, kaasaegse tehnoloogia- ja tööõpetuse klassiga) Põltsamaa ümbruskonna kool.
Alternatiivi miinused
 • Osadel õpilastel kaob võimalus kodu lähedal õppida;
 • Senisega võrreldes väheneb lastevanemate valikuvõimalus;
 • Suureneb sõltuvus transpordist ja taristust (kergliiklusteed);
 • Väheneb personaalne lähenemine õpilasele;
 • Kooli sulgemine on kogukonnale emotsionaalselt raske;
 • Aidu Lasteaed-Algkooli kooliosa sulgemisel liiguvad lapsed pigem Jõgeva poole kooli.
 

ALTERNATIIV NR 3

 • Liidetakse Puurmani Mõisakool ja Puurmani Lasteaed Siilipesa.
 • Ülejäänud koolidest jääb alles üks kool, millel on kolm õppekohta: Põltsamaal 1.-12. klass, Adaveres 1.-9. klass ja Lustiveres 1.-6. klass. Esku-Kamari Kool, Pisisaare Algkool, Aidu Lasteaed-Algkool suletakse.
 • Adavere Põhikooli lasteaiast, Aidu Lasteaed-Algkooli lasteaiast, Esku-Kamari Kooli lasteaiast, Lustivere Põhikooli lasteaiast, Pisisaare Algkooli lasteaiast, Põltsamaa Lasteaiast Tõruke ja Põltsamaa lasteaiast MARI moodustatakse üks lasteaed. Õppekohad jäävad vastavalt vajadusele Pisisaarde, Vägarisse, Adaverre, Lustiverre ja Eskusse. Lasteaia õppekohtades avatakse rühmi vastavalt vajadusele.
Alternatiivi plussid
 • Pakutud alternatiividest on reform eeldatavalt kõige valutum;
 • Lastevanematele jääb valikuvõimalus valida kolme kooli vahel;
 • Tuge vajavatel lastel säilib võimalus õppida väiksemas koolis ja vaiksemas koolikeskkonnas;
 • Võimaldab senisest efektiivsemalt kasutada inimressursi;
 • Aitab kokku hoida juhtimiskulusid; 
 • Tagab senisest ühtlasema õpetamise sisu.
Alternatiivi miinused
 • Pakutud alternatiividest annab kõige väiksema rahalise kokkuhoiu;
 • Sõltumine transpordist ja taristust (kergliiklusteed);
 • Senisega võrreldes väheneb lastevanemate valikuvõimalus;
 • Suureneb sõltuvus transpordist ja taristust (kergliiklusteed);
 • Mõne lapse puhul väheneb personaalne lähenemine;
 • Jäävad liitklassid;
 • Kooli sulgemine on kogukonnale emotsionaalselt raske;
 • Aidu Lasteaed-Algkooli kooliosa sulgemisel liiguvad lapsed pigem Jõgeva poole kooli;
 • Lustivere Põhikoolis puudub töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass, jääb vajadus laste transportimiseks Põltsamaale või Adaverre.
 
Haridusvõrgu ümberkorraldamise alternatiive tutvustatakse avalikul koosolekul, mis toimub kolmapäeval, 23. septembril kell 17.30-19.00 Põltsamaa kultuurikeskuses ning avalikustatakse Põltsamaa Vallavalitsuse kodulehel.
 
Ootame ettepanekuid 11. oktoobrini e-posti aadressile info@poltsamaa.ee. Vallavalitsus analüüsib laekunud ettepanekuid ja sõnastab nende põhjal ühe alternatiivi, mis esitatakse hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse avaldamiseks. 
 
Volikogu otsus haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta on plaanitud vastu võtta 2020. aasta detsembris.
 
Lisainfot haridusvõrgu ümberkorraldamise kohta jagavad:
 
Silja Peters
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Tel. 510 5889
 
Karro Külanurm
abivallavanem
Tel. 5057909