Uudised ja teated

Päevakeskus pakub tööd koduteenuse osutajale

Põltsamaa Valla Päevakeskus võtab tööle HOOLDUSTÖÖTAJA - koduteenuse osutaja
 
Tööülesanded
Ametikoha eesmärk on sotsiaalsete probleemidega inimeste mõistmine, samuti nende füüsilise või psüühilise tervise probleemide äratundmine, eesmärgiga soodustada isiku ja perekonna toimetulekut kodustes tingimustes.
  • koduteenuste osutamine vastavalt Põltsamaa Vallavolikogu poolt kehtestatud Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrale (vastu võetud 21.02.2019 nr 4) ning valla päevakeskuse ja kliendi vahel sõlmitud lepingule ja hoolduskavale;
  • kliendi füüsilise ja psühhosotsiaalse seisundi analüüsimine ja koostöös vallavalitsuse sotsiaaltöötajatega kliendi hoolduskava planeerimisel osalemine;
  • kliendi füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisega seotud ülesannete täitmine;
  • vallavalitsuse sotsiaaltöötajatele ja valla päevakeskuse juhatajale informatsiooni edastamine teeninduspiirkonnas elavate abivajajate kohta;
Nõuded kandidaadile
Haridustase - üldkeskharidus
Sertifikaadid, pädevustunnistused, kutsetunnistused - hooldustöötaja
B kategooria
Arvutioskus - kesktase
Kesuks tuleb vene keele oskus
 
Muud nõuded
hea suhtleja, sõbralik, abivalmis, hea pingetaluvusega
 
Omalt poolt pakume osalise tööajaga töötamist, ametiautot teenuse osutamiseks, sõbralikke ja abivalmis töökollektiivi
 
Töötasu (bruto) 363-725 EUR
Tööaeg - Osaline tööaeg (0,5)
 
Tööle asumise aeg - esimesel võimalusel
Kandideerimise tähtaeg 17.09.2019
 
Vajalikud dokumendid
motivatsioonikiri, CV
 
Kontakt
Heiki Rosin, Asutuse esindusõiguslik isik, telefon: 509 6572, e-post: heiki.rosin@poltsamaa.ee