Uudised ja teated

Vaata, millised ettepanekud jõudsid Põltsamaa kaasava eelarve rahvahääletusele!

Põltsamaa Vallavalitsuse hindamiskomisjon vaatas läbi kaasava eelarve ideevooru laekunud ettepanekud ja suunas neist 17 lõpphääletusele.
 
Ühtekokku laekus 25. veebruarist 24. märtsini 19 ettepanekut. Ettepanekute hulgas oli mitmeid spordi-, mängu- ja puhkealade korrastamisi, muusika- ja dekoratiivskulptuuride pargi rajamine, ujuvpurskkaevu paigaldamine Põltsamaa jõele, rattakrossi raja väljaehitamine Kuningamäele ja palju muud. 
 
Ettepanekuid hindas komisjon, kelle ülesandeks oli analüüsida ideede teostatavust ja kooskõla kaasava eelarve põhimõtetega. Ühtlasi selgitas komisjon välja need ettepanekud, mis lähevad rahvahääletusele. 
 
Komisjon vaatas läbi kõik 19 ettepanekust otsustas ja otsustas neist 17 suunata edasi rahvahääletusele. Üks hääletusvoorust välja jäetud ettepanek ei vastanud kaasava eelarve põhimõtetele ja teise võttis ettepaneku taotleja tagasi, kuna tegemist oli juba lahenduse leidnud mõttega. 
 
Kõik ettepanekud on lühikirjeldustega avaldatud valla kodulehel  ja infosüsteemis VOLIS .
 
Hindamiskomisjoni kuulusid abivallavanem Karro Külanurm, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos, turundusspetsialist Raivo Suni, vallavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Jaak Kask ja vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Ulvi Punapart.
 
Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 15.-28. aprillini infosüsteemis VOLIS, Põltsamaa valla kantseleis Lossi 9 või Viljandi mnt 3) ja Põltsamaa Raamatukogus. Hääletada saavad kõik 16-aastased ja vanemad isikud, kes elavad rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas. Hääletamiseks tuleb end identifitseerida ID-kaardiga. VOLISes saab end tuvastada ka mobiil-IDga.
 
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.